Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu wołomińskiego, teren gminy Marki i Radzymin włączono do obszaru skażonego ASF.

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE dziki i świnie. Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

W przypadku znalezienia padłego dzika należy powstrzymać się od dotykania jego zwłok oraz zgłosić fakt znalezienia padłego zwierzęcia do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub miejscowego koła łowieckiego.

REKLAMA
W związku z zagrożeniem ASF:
  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie pobiera próby do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń  od każdej padłej świni w gospodarstwie, od każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, od każdego padłego dzika.